MERCREDI

 

 TAICHI 10H30 / 11H30

 

SHINKOKAI 19H00 / 20H00

 

IAIDO 20H00 / 21H00

 

 SAMEDI

 

TAICHI 9H00 / 10H00

 

IAIDO + KENJUTSU 10H00 / 12H00