MARDI

IAIDO 19H00/20H00

 

 

MERCREDI

TAICHI 11H00/12H00

SHINKOKAI 19H00/20H00

IAIDO 20H00/20H45

 

 

SAMEDI

TAICHI 9H00/10H00

IAIDO  / KENJUTSU  10H15/11H30

 

 

STAGES TOUS NIVEAUX TOUS LES DEUX MOIS