MERCREDI

 

TAICHI 11H00/12H00

KENJUTSU 19H00/20H00

SHINKOKAI 19H00/20H00

IAIDO 20H00/21H00

 

SAMEDI

 

TAICHI 9H00/10H00

KENJUTSU 10H00/11H00

IAIDO 11H00/12H00

 

IAIDO: Art du Katana

KENJUTSU: Escrime Japonaise 

SHINKOKAI: Autodéfense

TAICHI: Gymnastique chinoise